DOWNLOAD

EDM Thai

ถังแรงดันบบนอนแ
ถังแรงดัน PumPlus ถือเป็นส่วนสำคัญของระบบควบคุมแรงดันน้ำที่ควบคุมแรงดันน้ำให้อยู่ในระดับที่กำหนด โดยถังจะกักเก็บน้ำเพิ่มเติมไว้ระหว่างไดอะแฟรมและแผ่นเคลือบ และห้องอัดอากาศจะสามารถสร้างกระบวนการหมุนเวียนการจ่ายน้ำ ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยลดจำนวนครั้งที่มอเตอร์ต้องสตาร์ทเครื่องเพื่อให้แรงดันของระบบอยู่ในระดับที่กำหนด 
นอกจากนี้ แรงดันของไดอะแฟรมยังช่วยรักษาแรงดันน้ำภายในระบบไว้ด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องล้างจานและเครื่องซักผ้าจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งยังทำให้น้ำไหลแรงสม่ำเสมอเมื่ออาบน้ำหรือเปิดน้ำลงอ่าง
ถังแรงดัน PumPlus จึงถือเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง และไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาแต่อย่างใด
ปั๊มน้ำและถังปั๊มที่มีขนาดเหมาะสมจะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่คุณปรารถนา ทั้งยังวางใจได้แน่นอนว่าสามารถใช้งานได้นานหลายสิบปี

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more